Certyfikaty i wyróżnienia

KOMO Sp. z o.o. cieszy się opinią wiarygodnego i kompetentnego wykonawcy i partnera biznesowego, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane dotychczas naszej firmie.


Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kominków Faber MatriX i e-MatriX

We wrześniu 2022 pracownicy Komo Sp. z o.o. brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez polskie przedstawicielstwo firmy Glen Dimplex - właściciela marki Faber.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła kominków gazowych z serii MatriX, w tym m.in. ich budowy, sposobu montażu i dekorowania paleniska, konfiguracji przewodu spalinowego, układu sterowania, diagnostyki, przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych.

W drugiej części szkolenia została omówiona budowa, wymagania instalacyjne i kwestie konserwacji kominków elektrycznych Faber e-Matrix.


Certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece dla KOMO

W roku 2021r. firma KOMO Sp. z o.o. dołączyła do grona członków aktywnie wspierających prace Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece (dawniej: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie).

Potwierdza to Certyfikat członkostwa sygnowany przez Prezesa OSKP - pana Piotra Baturę. 

 

 

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. kominków Spartherm oraz DRU

We wrześniu 2019r. pracownik KOMO Sp. z o.o. uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Spartherm GmbH w jej fabryce Melle, w Niemczech.

Szkolenie było poświęcone kominkom powietrznym Spartherm oraz kominkom gazowym marki DRU. Ich budowa i charakterystyka została omówiona podczas ćwiczeń praktycznych na urządzeniu demonstracyjnym. 

 

 

Certyfikat Cechu Zdunów Polskich

W marcu 2019r. odbyło sie dwudniowe szkolenie z zakresu technik zduńskich zorganizowane przez Cech Zdunów Polskich. W szkoleniu uczestniczył pan Krzysztof Motel, posiadający uprawnienia zduńskie, który nadzoruje pion usług w firmie KOMO.


Certyfikat ukończenia szkolenia nt. kominków gazowych DRU

Na początku grudnia 2018r. pracownicy firmy KOMO Sp. z o.o. zostali przeszkoleni przez firmę Spartherm Polska w zakresie montażu i obsługi gazowych wkładów kominkowych marki DRU.

Podczas szkolenia zostały omówione również nowe produkty marki Spartherm.


Certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy SCHIEDEL

W czerwcu 2018r. pracownicy firmy KOMO zostali przeszkoleni przez firmę SCHIEDEL Sp. z o.o. w zakresie znajomości produktów oraz ich prawdiłowego montażu.

Firma KOMO Sp. z o.o. uzyskała status Autoryzowanego Wykonawcy firmy Schiedel.

 

Certyfikat Członkostwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie

Dnia 22 kwietnia 2009 roku otrzymaliśmy kolejny już certyfikat potwierdzający członkowstwo KOMO Sp. z o.o. w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kominki Polskie.

 

Certyfikat Autoryzacji DARCO dla KOMO Sp. z o.o.

KOMO Sp. z o.o. jest autoryzowanym podmiotem upoważnionym do sprzedaży, montażu i serwisu wyrobów marki DARCO, tj. nasad i systemów kominowych, elementów systemów wentylacyjnych i DGP.

Cech zdunów Polskich - certyfikat członkostwa dla Krzysztofa Motel

 

Certyfikat Członkostwa w Cechu Zdunów Polskich

W maju 2017r. pan Krzysztof Motel, Dyrektor Działu Usług KOMO Sp. z o.o., otrzymał certyfikat stwierdzający przynależność do Cechu Zdunów Polskich. 

Kwalifikacje zduńskie pana Krzysztofa Motel potwierdza dyplom mistrzowski uzyskany w roku 2016.

Krzysztof Motel - Mistrz Zduński

 

Dyplom Mistrza Zduńskiego dla pana Krzysztofa Motel

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu przyznała panu Krzysztofowi Motel dyplom mistrzowski, potwierdzający złożenie egzaminu mistrzowskiego w zawodzie Zdun.


Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku Eksploatacji

Na podstawie egzaminu, złożonego w dniu 29 marca 2017r. przez pracowników pionu usług KOMO Sp. z o.o., Komisja Kwalifikacyjna, potwierdziła ich kompetencje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Nasi koledzy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne przyznające im, na okres kolejnych 5 lat, uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie montażu urządzeń, ich obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym instalacji elektroenergetycznych.

* Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, a następnie zagrożenia epidemicznego świadectwa ulegają automatycznemu przedłużeniu do czasu zniesienia stanu zagrożenia.


Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku Eksploatacji

Na podstawie egzaminu, złożonego w dniu 29 marca 2017r. przez pracowników pionu usług KOMO Sp. z o.o., Komisja Kwalifikacyjna, potwierdziła ich kompetencje w zakresie zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Nasi koledzy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne przyznające im, na okres kolejnych 5 lat, uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie montażu urządzeń, ich obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym instalacji cieplnych.

* Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, a następnie zagrożenia epidemicznego świadectwa ulegają automatycznemu przedłużeniu do czasu zniesienia stanu zagrożenia.


Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku Eksploatacji

Na podstawie egzaminu, złożonego w dniu 29 marca 2017r. przez pracowników pionu usług KOMO Sp. z o.o., Komisja Kwalifikacyjna, potwierdziła ich kompetencje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Nasi koledzy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne przyznające im, na okres kolejnych 5 lat, uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie montażu urządzeń, ich obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym instalacji gazowych.

* Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, a następnie zagrożenia epidemicznego świadectwa ulegają automatycznemu przedłużeniu do czasu zniesienia stanu zagrożenia.


Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku Dozoru.

W dniu 29 marca 2017r. pan Krzysztof Motel - Dyrektor ds. Usług, nadzorujący pracę ekip wykonawczych KOMO Sp. z o.o. - potwierdził swoją wiedzę w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci  wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

W konsekwencji Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników przedłużyła na okres kolejnych 5 lat jego uprawnienia na stanowisku DOZORU w zakresie wspomnianych powyżej urządzeń, instalacji i sieci.

* Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, a następnie zagrożenia epidemicznego świadectwa kwalifikacyjne ulegają automatycznemu przedłużeniu do czasu zniesienia stanu zagrożenia.


Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku Dozoru.

W dniu 29 marca 2017r. pan Krzysztof Motel - Dyrektor ds. Usług, nadzorujący pracę ekip wykonawczych KOMO Sp. z o.o. - potwierdził swoją wiedzę w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

W konsekwencji Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników przedłużyła na okres kolejnych 5 lat jego uprawnienia na stanowisku DOZORU w zakresie wspomnianych powyżej urządzeń, instalacji i sieci.

* Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, a następnie zagrożenia epidemicznego świadectwa kwalifikacyjne ulegają automatycznemu przedłużeniu do czasu zniesienia stanu zagrożenia.


Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku Dozoru.

W dniu 29 marca 2017r. pan Krzysztof Motel - Dyrektor ds. Usług, nadzorujący pracę ekip wykonawczych KOMO Sp. z o.o. - potwierdził swoją wiedzę w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci  gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujacych i zużywających paliwa gazowe.

W konsekwencji Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników przedłużyła na okres kolejnych 5 lat jego uprawnienia na stanowisku DOZORU w zakresie wspomnianych powyżej urządzeń, instalacji i sieci.

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, a następnie zagrożenia epidemicznego świadectwa kwalifikacyjne ulegają automatycznemu przedłużeniu do czasu zniesienia stanu zagrożenia.

 

List polecający architekta pana Sławomira Korzeniowskiego

Pan mgr inż. Sławomir Korzeniowski, architekt pracujący m.in. przy budowie Instytutu Hematologii, Hotelu Urzędu Rady Ministrów w Warszawie, nadzorujący prace remontowe budynku kościoła pw. Św. Katarzyny w Warszawie, współpracujący przy projektowaniu i budowie pomnika ofiar terroru władzy z lat 1945-1956, zatrudniony przy pracach projektowych Kościoła Polskiego w Moskwie i wielu innych, potwierdził, że pan Krzysztof Motel, dyrektor działu usług KOMO Sp. z o.o., w latach 1994-2005 pobierał u niego naukę dotyczącą starego zduństwa, a w kolejnych latach korzystał z konsultacji koncepcyjno–projektowo-wykonawczych podczas realizacji KOMO w obiektach zabytkowych, np. barokowym pałacu Belweder w Warszawie, neogotyckim pałacu nad Liwem, zabytkowej kamienicy na Frascati w Warszawie.

 

Szkolenie UNIROL Sp. z o.o. dotyczące kominków Unico

W październiku 2015 pracownicy firmy KOMO uczestniczyli w szkoleniu produktowym zorganizowanym przez UNIROL Sp. z o.o. – producenta wkładów kominkowych marki Unico.

 

Dyplom ukończenia Szkoły Nowoczesnego Zduństwa

Dyrektor działu usług KOMO Sp. z o.o. otrzymał dyplom ukończenia Szkoły Nowoczesnego Zduństwa.

Zajęcia z zakresu projektowania i budowy ekologicznych systemów akumulacyjnego ogrzewania domów za pośrednictwem pieców i pieco-kominków opalanych drewnem odbywały się cyklicznie od grudnia 2013 do października 2014.

 

Szkolenie OSKP „Kominy od A do Z”

W listopadzie 2013 dyrektor działu usług KOMO Sp. z o.o uczestniczył w szkoleniu technicznym zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie zatytułowanym „Kominy od A do Z”.

Szkolenie poświęcone było analizie systemów, konstrukcji oraz instalacji kominowych pod kątem ich prawidłowego podłączenia, bezpieczeństwa a także emisji czystych spalin.

 

Certyfikat jakości ISO 9001:2008

W listopadzie 2013 firma KOMO Sp. z o.o. po raz kolejny uzyskała przedłużenie certyfikatu jakości ISO 9001:2008 na następne 3 lata.

Odznaka

 

Odznaka „Za zasługi dla budownictwa”

Podczas corocznej wiosennej Gali Instalatorów, która odbyła się w czerwcu 2012r. Dyrektor pionu usług firmy Komo, pan Krzysztof Motel, otrzymał z rąk Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa honorową odznakę „Za Zasługi dla Budownictwa”. Odznaka ta jest przyznawana pracownikom architektury i budownictwa za szczególne osiągnięcia w tych dziedzinach.

 

Szkolenie nt. pieców akumulacyjnych typu hypocaust w PRESTO Sp. z o.o.

W marcu 2012r. pracownicy firmy Komo Kominki zostali przeszkoleni przez firmę PRESTO Sp. z o.o. w zakresie budowy, montażu i zastosowania ceramicznych pieców akumulacyjnych typu hypocaust.

Firma Komo jest odtąd rekomendowanym wykonawcą pieców akumulacyjnych hypocaust.

 

Statuetka Złoty Instalator 2010 dla KOMO Sp. z o.o.

W maju 2011 firma KOMO Sp. z o.o. została po raz drugi uhonorowana prestiżową nagrodą „Złotego Instalatora”, tym razem za działalność szkoleniową prowadzoną w roku 2010.

Konkurs został zorganizowany przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK) oraz redakcję czasopisma branżowego "Polski Instalator". Rozdanie dyplomów i statuetek miało miejsce podczas uroczystej kolacji w budynku Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przy ulicy Miodowej 14.

 

 

Certyfikat Autoryzacji Nordpeis

W 2010 roku otrzymaliśmy certyfikat autoryzacji od firmy Nordpeis, który jest gwarancją świadczenia przez KOMO najwyższej jakości usług z zakresu montażu, konserwacji i serwisu wkładów kominkowych i pieców marki Nordpeis.

 

Certyfikat jakości ISO 9001:2008

W roku 2010 posiadany przez KOMO Sp. z o.o. certyfikat jakości ISO 9001:2008 został przedłużony po raz kolejny, tym razem do listopada 2013.

 

Wyróżnienie Polska Firma Roku 2008

Firma Komo Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie przyznane przez redakcję branżowego magazynu Świat Kominków w kategorii Polska Firma Roku, za konsekwentne poszerzanie kwalifikacji swoich pracowników oraz zakresu i zasięgu działania.

 

Certyfikat Członkostwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie

Dnia 22 kwietnia 2009 roku otrzymaliśmy Certyfikat Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kominki Polskie.

 

Certyfikat Szkoły Dobrego Kominkarstwa

W styczniu 2009r. KOMO Sp. z o.o. otrzymała certyfikat Szkoły Dobrego Kominkarstwa za udział w szkoleniu technicznym z zakresu, m.in.:

- prawidłowego wykonania i montażu obudowy kominkowej,

- doboru systemu odprowadzania spalin, technik i materiałów zduńskich oraz

- aspektów prawnych dotyczących kominów i kominków.

 

Płomień roku 2007

Podczas Płomiennego Mini Forum zorganizowanego w czerwcu 2008 przez redakcję branżowego czasopisma Świat Kominków, firma KOMO Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie Płomień Roku 2007 za debiut, tj. za wprowadzenie na polski rynek francuskich wkładów kominkowych marki Totem.

 

Certyfikat branżowy Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

W dniu 7 kwietnia 2008r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK) wydała, na podstawie wnikliwego procesu certyfikacyjnego oraz protokołu sporządzonego przez powołaną w tym celu Komisję, certyfikat branżowy zaświadczający o;

- rzetelności działania firmy KOMO Sp. z o.o.

- technicznie fachowym doradztwie i obsłudze klienta w zakresie dystrybucji kominków, pieców i akcesoriów wraz z serwisem.

 

Certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla KOMO Sp. z o.o.

W marcu 2008 posiadany przez KOMO Sp. z o.o. certyfikat jakości ISO 9001:2000 został przedłużony po raz kolejny do marca 2011.

 

Certyfikat „Dobra Firma” przyznany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie firmie KOMO Sp. z o.o.

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce przeszliśmy pomyślnie audyt i uzyskaliśmy certyfikat "Dobra Firma", przyznawany przez Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie na wniosek Komisji Certyfikacyjnej.

Uzyskanie certyfikatu potwierdza wysoką jakość dostarczanych produktów i usług świadczonych w branży kominkowej zarówno dla odbiorców instytucjonalnych jak i dla klientów indywidualnych.

 

List gratulacyjny od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie

Począwszy od dnia 25 maja 2005r. firma KOMO jest reprezentowana w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu KOMINKI POLSKIE przez pana Krzysztofa Motel.

OSKP rozpoczęło działalność roku 2003 i obecnie zrzesza około 100 podmiotów gospodarczych z branży kominkowej i zduńskiej. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie jej członków oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Statuetka Złoty Instalator dla najlepszych za rok 2004

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji wraz z Redakcją czasopisma „Polski Instalator” nadały tytuł „Złotego Instalatora” firmie KOMO Sp. z o.o. z Warszawy za wzorcowe wykonanie kominka wraz z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Statuetkę złotego instalatora oraz dyplom otrzymaliśmy podczas Wiosennej Gali Instalatorów w czerwcu 2005r.

 

Certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla KOMO Sp. z o.o.

Na przełomie roku 2004 i 2005 zgodnie z procedurą TÜV CERT poddaliśmy się kolejnemu audytowi zakończonemu przedłużeniem certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000 na kolejne trzy lata, tj. do 24.01.2008.

 

Certyfikat Autoryzacji firmy DARCO dla KOMO Sp. z o.o.

W grudniu 2003 roku firma KOMO Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Autoryzacji od firmy DARCO z Dębicy, uznanego w Polsce i za granicą producenta nasad i systemów kominowych, elementów systemów wentylacyjnych i DGP. Był to wyraz uznania wiarygodności i kompetencji KOMO Kominki jako wykonawcy w zakresie montażu, przeglądu i konserwacji produktów firmy DARCO

 

Plakat Edwarda Lutczyna dla KOMO

Edward Lutczyn, znany polski artysta plastyk, autor wielu rysunków satyrycznych, karykatur, rozmaitych ilustracji oraz plakatów narysował specjalnie dla Komo plakat zatytułowany Królewskie Kominki.

 

Certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla KOMO Sp. z o.o.

W dniu 7 czerwca 2002r. KOMO Sp. z o.o., jako pierwsza firma kominkowa w Polsce uzyskała certyfikat ISO 9001:2000, będący potwierdzeniem wprowadzenia i stosowania systemu zapewnienia jakości w zakresie dostarczania wyrobów i usług budowlanych dotyczących kominków. Przyznanie certyfikatu było poprzedzone wnikliwym audytem naszej działalności dokonanym przez jednostkę certyfikacyjną TÜV CERT Rheinland Euroqua Kft.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.