Ecodesign czyli Ekoprojekt

Co to jest Ekoprojekt?


Ekoprojekt (ang. Ecodesign) to strategia unijna zawierająca różne działania mające na celu ochronę środowiska. Konkretne cele, definicje, środki oraz ich harmonogram w odniesieniu do produktów związanych z energią zostały określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 a następnie sprecyzowane w późniejszych rozporządzeniach Komisji UE.  

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (czyli m.in. kominków i pieców typu koza na drewno i pellet) zostały określone w Rozporządzeniu Komisji UE nr 2015/1185.

Dla ułatwienia poniżej podajemy parametry grzewcze i emisyjne, które zaczną obowiązywać w krajach członkowskich Unii Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2022r., w formie przejrzystej tabeli.

 

Rodzaj urządzenia Efektywność
energetyczna
Emisja CO
[mg/m³]
Emisja PM
[mg/m³]
Emisja OGC
[mg/m³]
Emisja NOx
[mg/m³]
zamknięta komora spalania - drewno ≥ 65% ≤ 1500 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 200
zamknięta komora spalania - pellet ≥ 79% ≤ 300 ≤ 20 ≤ 60 ≤ 200
otwarta komora spalania - drewno ≥ 30% ≤ 2000 ≤ 50 ≤ 120 ≤ 200
kuchenka na drewno ≥ 65% ≤ 1500 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 200

gdzie:

PM – oznacza cząstki stałe
OGC - organiczne związki gazowe
CO – tlenek węgla
NOx – tlenki azotu.

Ekoprojekt - definicje

Dla lepszego zrozumienia danych zawartych w tabeli, poniżej podajemy kilka podstawowych definicji stosowanych przez Ekoprojekt dla kominków i pieców.

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania to urządzenie grzewcze, w którym palenisko i gazy spalinowe nie są szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w którym umieszczony jest produkt, i który jest przyłączony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania.

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania to urządzenie grzewcze, w którym palenisko i gazy spalinowe mogą być szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w którym zainstalowany jest produkt, i który jest przyłączony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania.

Kuchenka

Kuchenka oznacza urządzenie, które w jednej obudowie łączy funkcję miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe oraz płyty grzejnej lub piekarnika lub obydwu tych elementów do celów przygotowywania posiłków, i który jest przyłączony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania.

Paliwo stałe

Paliwo stałe oznacza paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomasę stałą i paliwo kopalne stałe.

Biomasa drzewna

Biomasa drzewna oznacza biomasę pozyskiwaną z drzew i krzewów, w tym z polan drewna, zrębków, drewna prasowanego w formie peletów, drewna prasowanego w formie brykietów i z trocin.

 

Kominki i piece spełniające wymogi Ekoprojektu


Ekoprojekt - KOMO Sp. z o.o.Producenci wkładów kominkowych i pieców wolnostojących na drewno i pellet już od kilku lat modernizują paleniska, tak aby spełniały wymogi produktu przyjaznego dla naszego zdrowia i środowiska. Stąd też w ofercie KOMO Kominki zdecydowana większość urządzeń to eko piece i eko kominki, spełniające normy Ekoprojektu.

Stosowne informacje są zamieszczone w naszym sklepie internetowym przy większości urządzeń grzewczych, w polu Opis produktu lub w sekcji „Dane Techniczne” w rubryce:

  • Zgodności z normami - EU 2015/1185 lub
  • Spełniane wymogi - spełnia wymogi Ekoprojektu.

Brak takiej adnotacji, nie zawsze oznacza, że dany produkt nie spełnia wymogów Ekoprojektu. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie, prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego.

Zapraszamy na zakupy eko pieca lub eko kominka do sklepu stacjonarnego lub sklepu internetowego Komo.Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.