Polityka prywatności Home / Polityka prywatności

Właścicielem niniejszej witryny i administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) jest Komo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Niniejsza Polityka Prywatność określa warunki korzystania ze Strony Internetowej, zasady jej funkcjonowania oraz formułuje zasady współpracy pomiędzy właścicielem Strony Internetowej i jej użytkownikiem, którym jest każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca ze Strony Internetowej, dalej zwana Użytkownikiem. Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własny koszt i ryzyko.

 

Strona Internetowej jest dostępna dla każdego użytkownika sieci Internet. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszą Politykę Prywatności za każdym razem, gdy korzysta ze Strony Internetowej.

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje, dane, grafiki, zdjęcia i inne materiały zamieszczone na Stronie Internetowej były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Spółka nie jest jednak w stanie tego w pełni zagwarantować. W związku z powyższym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania materiałów ze Strony Internetowej w podejmowaniu decyzji biznesowych i dla innych celów. Zawartość Strony Internetowej ma wyłącznie charakter informacyjny i wspomagający działalność gospodarczą. W żadnym wypadku zawartość Strony Internetowej nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji biznesowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z materiałów zawartych na Stronie Internetowej. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkownika materiałów pochodzących ze Strony Internetowej.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony Internetowej. Spółka może jednostronnie zmieniać, modyfikować i uzupełniać zawartość Strony Internetowej bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 

Spółka nie gwarantuje, że korzystanie ze Strony Internetowej będzie przebiegało bez błędów, wad, lub przerw, zarówno w sensie technicznego funkcjonowania Strony Internetowej jak i jej zawartości merytorycznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, których przyczyną było wadliwe funkcjonowanie strony, w tym przerwy w dostępie Użytkownika do serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

 

Spółka zastrzega sobie wszystkie prawa do Strony Internetowej i materiałów na niej prezentowanych. Jednocześnie Spółka informuje, że Strona Internetowa zawiera teksty, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 j.t. z późn. zm.). Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania materiałów dostępnych na Stronie Internetowej podlega w szczególności przepisom ww. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, problemy techniczne, kwestie prawne lub inne, Spółka ma prawo czasowo ograniczyć dostępu do Strony Internetowej. W takim wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności do Strony Internetowej i wynikające z tego niedogodności lub koszty dla Użytkownika.

 

Wchodząc na Stronę Internetową, Użytkownik zgadza się, aby Spółka używała jego danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności. Niniejszą Politykę Prywatności nie stosuje się do stron internetowych osób trzecich.

 

Spółka zobowiązuje się do bezwzględnej ochrony prywatności Użytkownika. Dane, które Użytkownika udostępnia Spółce można używać jedynie zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności i z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oprócz tego, Spółka jest zobowiązana przestrzegać wszystkich wymogów prawodawstwa dotyczącego ochrony danych, które obowiązuje na terenie Polski.

 

Jeżeli Spółka zmienia, poprawia, modyfikuje, aktualizuje, wycofuje lub dodaje jakąkolwiek zasadę Polityki Prywatności, jest zobowiązana do umieszczenia odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej tak, aby Użytkownik był zawsze świadom, jakie szczegółowe dane zbiera się na stronie i jak są one wykorzystywane.

 

Spółka nie przejmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za i niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do treści lub informacji zawartych w lub zbierany z lub przekazywanych na strony internetowe osób trzecich, na które Użytkownik wchodzi korzystając z linków znajdujących się na Stronie Internetowej.

 

Spółka ma prawo żądać, aby Użytkownik dostarczył określonych, osobistych informacji jedynie na potrzeby opisane i wyszczególnione w treści Strony Internetowej. Spółka gromadzi osobiste informacje dostarczone przez Użytkownika na komputerowych nośnikach danych Spółki lub w inny sposób.

 

Osobiste informacje Użytkownika dostarczone Spółce poprzez Stronę Internetową można użyć jedynie do:

 

  • Kontaktu z Użytkownikiem na jego prośbę wyrażoną na Stronie Internetowej,
  • Dostawy zakupionych przez Użytkownika towarów i usług,
  • Informowania Użytkownika o jego zamówieniu oraz odbiorze, dostawie i zwrocie zakupionych przez niego towarów i usług,
  • Informowania Użytkownika o innych towarach i usługach oferowanych przez Spółkę.

 
Osobiste dane Użytkownika uzyskane przy pomocy Strony Internetowej mogą być przekazane osobom trzecim tylko i wyłącznie, jeżeli:
 

  • Takie dane są konieczne do realizacji usług zamówionych przez Użytkownika,
  • Osobą trzecią jest organ urzędowy, z którym Spółka jest prawnie zobowiązana do współpracy,
  • Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju działanie.

 

W odpowiedzi na pisemną prośbę, Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii informacji, które Spółka posiada na jego temat. Powinny to być informacje, które Użytkownik dostarczył Spółce poprzez Stronę Internetową lub rozmów telefonicznych związanych z użytkowaniem Strony Internetowej. Spółka jest uprawniona do pobrania aktualnej, statutowej opłaty za dostarczenie takich informacji Użytkownikowi.

 

Reklamacje dotyczące materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej można zgłaszać pisemnie na adres Spółki.

 

Serwis komo.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników, jak np. zamknięcie okienka informacyjnego – co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.
 
 Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony komo.pl.

error: Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, prosimy o kontakt.