Biokominki czyli kominki uniwersalne Home / Oferta / Biokominki czyli kominki uniwersalne

Biokominek, czyli kominek nie tylko dla wygodnych

Biokominki pełnią taką samą rolę jak opalane drewnem kominki tradycyjne, tj. zdobią i funkcjonują.

Zdobić oznacza wywoływać w użytkownikach pozytywne odczucia wzrokowe, zaspokajając ich potrzeby estetyczne. Funkcjonować oznacza działać w sposób bezpieczny, świecić i ogrzewać.

Biokominki można stosować zarówno w domach jednorodzinnych jak i mieszkaniach. Coraz częściej są też stosowane, jako element wystroju biur oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak restauracje, salony SPA lub hotele. Biokominki znajdują też coraz większe zastosowanie na zewnątrz obiektów, np. na tarasach, patio, w ogródkach kawiarnianych czy przydomowych ogrodach.

Biokominki nie są konkurencją dla kominków tradycyjnych, lecz ich uzupełnieniem lub alternatywą.

Jak każdy kominek, biokominek pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie wywołuje uczucie przyjemności, radości, spokoju i odprężenia. Ogień tworzy romantyczny nastrój, sprzyja rozmowom, zacieśnianiu przyjaźni, zażyłości i bliskości. Patrzenie na ogień daje wytchnienie po nerwowym dniu, sprzyja relaksowi i medytacji.

Biokominki pełnią także funkcję ogrzewczą, gdyż podczas spalania wydziela się energia cieplna, która podwyższa temperaturę w pomieszczeniu.

Biokominek InFire w ramie portalowej Biokominek Inspire
Warunki eksploatacyjne dla biokominków.

Biokominki stanowią alternatywę dla kominków tradycyjnych, ponieważ nie każde pomieszczenie jest przystosowane technicznie do instalacji kominka tradycyjnego (np. brak przewodu kominowego o odpowiedniej wysokości). Ich zaletą ich jest szybka instalacja, znacznie mniejsze wymagania techniczne niż w przypadku budowy kominka tradycyjnego oraz łatwa eksploatacja. Stanowią one mniejsze ryzyko i zagrożenie pożarowe, choć naturalnie z uwagi na kontakt z żywym ogniem i w tym przypadku należy zachować wielką ostrożność.

Większość producentów wymaga, aby pomieszczenie, w którym eksploatowany jest biokominek, posiadało drożny przewód wentylacyjny oraz miało sprawną mikrowentylację w oknach. Należy się upewnić czy, np. w regulaminie zarządcy/administratora obiektu lub terenu nie występują ograniczenia w stosowaniu otwartego ognia. W zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego należy przewidzieć także odpowiednie izolacje, (jeśli nie zostały dołączone do zakupionego zestawu).

Bezpieczeństwo

Czy biokominki są bezpieczne? Jest to jak najbardziej zasadne pytanie zadawane dosyć często przez potencjalnych nabywców. Przed zakupem i ewentualnym montażem warto przeprowadzić obszerny wywiad na temat urządzenia, które jest ściśle związane z niebezpiecznym otwartym ogniem.

Podstawową zasadą bezpiecznego użytkowania biokominka jest ścisłe stosowanie i przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji obsługi producenta konkretnego modelu. Sprawę można potraktować analogicznie do innych urządzeń gospodarstwa domowego, np. piekarnika lub żelazka. Choć same w sobie są przedmiotami niebezpiecznymi, to przecież korzystamy z nich na co dzień. Biokominek, który jest użytkowany w sposób rozsądny, tj. z zachowaniem zwyczajowych zasad bezpieczeństwa nie będzie stanowił zagrożenia pożarowego. Należy postępować z nim tak, jak każdym innym gorącym przedmiotem.

Główne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące prawidłowego montażu:
 • zamontować biokominek zgodnie z instrukcją instalacji lub powierzyć instalację wyspecjalizowanemu podmiotowi
 • zastosować odpowiednie technologie, materiały izolacyjno-konstrukcyjne i odległości
 • usytuować biokominek na stabilnym niepalnym podłożu z uwzględnieniem dróg komunikacji w obiekcie
 • zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
Główne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji:
 • kontrolować nagrzewanie się sąsiadujących elementów
 • chronić przed dostępem dzieci lub osób o ograniczonej poczytalności, np. pod wpływem upojenia alkoholowego
 • nie testować go
 • nie przewracać
 • zapalanie i gaszenie należy przeprowadzać w sposób opisany w instrukcji obsługi konkretnego produktu
 • biopaliwo należy dolewać w jedynie na wygaszonym i zimnym biokominku (ryzyko wybuchu).

Bezpieczeństwo gwarantują produkty, które posiadają odpowiednie certyfikaty i gwarancje udzielane przez producentów.

Należy wystrzegać się produktów o niskich cenach i wątpliwej jakości i zachować czujność wobec klasycznych „chwytów marketingowych”.

Biokominek to produkt narażony na ekspozycję ognia, a co za tym idzie na bardzo wysokie temperatury i dlatego, mając na uwadze bezpieczeństwo przeciwpożarowe, należy z nim odpowiednio postępować. Przy prawidłowej eksploatacji można spać spokojnie.

Ekologiczne paliwo płynne – BIOETANOL

Bioetanol inaczej nazywany alkohol rolniczy (odwodniony) otrzymywany z jest głównie z biomasy, (jako odnawialnego źródła węgla) lub z biodegradowalnej części odpadów (papieru, płyt drewnianych, itp.). Jeden litr biopaliwa wystarcza na 1 do 6 godzin, w zależności od zastosowanego urządzenia oraz wielkości płomienia. Wydajność biopaliwa jest określana przez producenta.

Kaloryczność bioetanolu wynosi około 30 MJ/kg. Mimo zapewnień i deklaracji producentów o bezzapachowym spalaniu należy liczyć się, w mniejszym lub w większym stopniu, ze zmianą zapachu powietrza w pomieszczeniu.

Powietrze w pomieszczeniu z palącym się biokominkiem będzie zawsze nieco inne niż w pomieszczeniu, w którym nie ma biokominka. To samo dotyczy tradycyjnych kominków. Nawet podczas wygaszenia paleniska, należy brać pod uwagę delikatne parowanie biopaliwa, które pozostało w zbiorniku. Tylko palniki z „najwyższej półki cenowej” posiadające, m.in. zawory gazowe gwarantują szczelność spoczynkową. Podczas procesu spalania bioetanolu wytwarza się para wodna oraz dwutlenek węgla o stężeniu i w ilościach nieszkodliwych dla człowieka.

Ogrzewanie biokominkiem

Choć główną funkcją biokominka jest jego aspekt dekoracyjny, to podczas procesu spalania wytwarzana jest energia cieplna, która efektywnie podwyższa temperaturę w pomieszczeniu. Moc grzewcza jest zależna od wielkości palnika oraz ilości spalanego paliwa. Jest ona określana przez producenta konkretnego modelu. Należy zwrócić uwagę na brak zdolności kumulacyjnych biokominków, co poddaje w wątpliwość ekonomiczną zasadność wykorzystywania ich, jako element grzejny.

Ciepło promieniujące z płomienia rozchodzi się po pomieszczenia w 100%. Ilość energii cieplnej, która w nim pozostanie jest zależna od sprawności wentylacji zastosowanej w pomieszczeniu.

Wybór biokominka jest uzależniony od powierzchni pomieszczenia, które chcemy ogrzać. W przypadku pomieszczeń do 30m2 wystarczy biokominek o mocy grzewczej około 3 kW. Dla dużych otwartych przestrzeni architektonicznych można kupić biopalenisko o mocy do17 kW.

Usytuowanie biokominka

Największą zaletą biokominka jest elastyczność w jego usytuowaniu, wynikająca z faktu, iż nie wymaga on podłączenia do przewodu dymowego. Podobnie jak w przypadku wszystkich mebli można dowolnie zmieniać lokalizację biokominek, mając na uwadze jedynie warunki bezpieczeństwa.

Biokominek ma uniwersalne zastosowanie. Może być zainstalowany w sypialni, kuchni, łazience, salonie lub w holu, a także na zewnątrz obiektu; przed wejściem, na tarasie czy w ogrodzie.

Ze względu na sposób instalacji biokominki dzielą się na wolnostojące stosowane na zewnątrz obiektów lub wewnętrzne, do montażu oraz do zabudowy. Niektóre modele są przystosowane do zawieszenia na ścianie, a inne przymocowywane do sufitu. W bogatej ofercie biokominków występują także komplety połączone z regałem RTV lub stolikiem.

Biokominki mogą być także umieszczane w otwartych paleniskach zbudowanych przed laty, często niezgodnie ze sztuką zduńską.

Biokominek Planika Expresione Biokominek Planika Biokominek KAMI_ERTA Biokominek Totem Commerce
Budowa biokominka

Biokominki składają się z paleniska nazywanego wkładem, zbiornika na paliwo nazywanego palnikiem oraz obudowy zewnętrznej.

Wkłady, palniki i obudowy mogą być wykonane w różnej technologii oraz z różnych materiałów.

Obsługa biopaleniska, tj. włączanie, regulacja wielkości płomienia i wyłączanie mogą odbywać się w sposób ręczny, elektroniczny oraz elektroniczny za pośrednictwem pilota

W przypadku najnowocześniejszych rozwiązań technicznych paliwo nie ma styczności z płomieniem. Gaz o odpowiednim ciśnieniu, powstający w wyniku spalania biopaliwa, jest prowadzony do palnika za pomocą odpowiednich przewodów. Biokominki są wyposażone w szereg czujników bezpieczeństwa, połączonych z systemem automatycznego wyłączania paleniska w przypadku zarejestrowania zagrożenia, np. przegrzanie, przewrócenie paleniska czy trzęsienie ziemi.

Style biokominków

Bogata gama dostępnych modeli w połączeniu z własną inwencją twórczą pozwala na posiadanie biokominka w dowolnym stylu; od rustykalnego, przez klasyczny, portalowy i nowoczesny po minimalistyczny typu „okno”. Różnorodność kształtów, rozmiarów, kolorów oraz materiałów, z których wykonane są obudowy daje ogromne możliwości aranżacyjne.

Biokominek Planika rustykalny Biokominek RybyFires Louis rustykalny Biokominek Toscana nowoczesny Biokominek Bio Flame RubyFires nowoczesny
 Kominek czy biokominek?

Pomocne w dokonaniu właściwego wyboru mogą być poniższe pytania.

 • Do czego kominek ma służyć?

Jeżeli kominek ma służyć do ogrzewania, to zdecydowanie lepiej wybrać kominek tradycyjny z wkładem kominkowym.

Jeżeli natomiast kominek ma pełnić głównie funkcję dekoracyjną można wybrać biokominek.

 • Jakie są warunki techniczne w obiekcie?

Przy kominkach tradycyjnych trzeba posiadać prawidłowy przewód dymowy o odpowiedniej wysokości, z układem rewizyjno-wycierowym i nasadą kominową oraz odpowiedni fundament, wlot powietrza zewnętrznego pod kominek, a także sprawną wentylację pomieszczenia. Dopuszczalne usytuowanie kominka tradycyjnego jest zależne od jego odległości od przewodu dymowego.

Jeżeli powyższe warunki nie mogą zostać spełnione lub pożądana jest inna lokalizacja kominka niż ta wynikająca z usytuowania przewodu dymowego, pozostaje wybór biokominka, który jest bardziej mobilny.

 • Jakim budżetem dysponuję?

Pod względem kosztu zakupu oraz instalacji, tańszym rozwiązaniem jest biokominek.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zamiaru ciągłego użytkowania, będzie on droższy w eksploatacji od kominka tradycyjnego.

 • Jaki jest mój stosunek do ochrony środowiska?

Biokominek ze względu na zastosowane paliwo będzie bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż spalanie drewna opałowego w tradycyjnym kominku.

 • Ile planuję włożyć energii (czasu) w obsługę kominka?

Przy obsłudze kominka tradycyjnego należy regularnie czyścić palenisko, przyłącze oraz zlecać czyszczenie przewodu dymowego oraz jego przegląd okresowy uprawionemu mistrzowi kominiarskiemu. Drewno opałowe trzeba zorganizować, tj. ściąć, zwieźć, porąbać, poukładać, przechowywać w odpowiednim miejscu. Ogień należy rozpalić wzbudzając ciąg kominowy w przewodzie dymowym, podczas palenia trzeba dokładać drewno opałowe, zaś w trakcie jego dopalania przesuwać je w celu ekonomicznego palenia. Po zakończeniu należy usunąć popiół. Szybę kominkową należy czyścić regularnie środkami do tego przeznaczonymi.

Obsługa biokominka sprowadza się do napełnienia zbiornika paliwa bioetanolem, podpalenia, ewentualnej regulacji prędkości procesu spalania, zgaszenia,uzupełnieniu paliwa po jego całkowitym spaleniu lub przed następnym paleniem. W zależności od intensywności użytkowania, raz na jakiś czas, należy także przetrzeć papierem kuchennym lub szmatką szkło ochronne i poszczególne elementy biokominka, np. stalowy metalowy palnik.

Reasumując, wygodniejszy w obsłudze będzie biokominek.

W celu zapoznania się z naszą pełną ofertą biokominków zapraszamy do naszego specjalistycznego sklepu internetowego lub naszych Salonów Sprzedaży w Warszawie.

W naszej ofercie znajdują się biokominki takich producentów jak Planika, RubyFires czy Kami.

Wszelkie informacje i opisy są chronione Prawem Autorskim i należą do KOMO Sp. z o.o. Kopiowanie lub rozpowszechnianie ich jest zabronione.

error: Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, prosimy o kontakt.