Nadzór i eksploatacja kwalifikacje zawodowe Home / Firmowe / Nadzór i eksploatacja kwalifikacje zawodowe

Nadzór i eksploatacja kwalifikacje zawodowe

Komisja Kwalifikacyjna NOT nadała nowe uprawnienia elektryczne, ciepłownicze i gazowe grupie pracowników odpowiedzialnych w KOMO Sp. z o.o. za nadzór oraz zagadnienia z zakresu eksploatacji.

Zaliczone z wynikiem pozytywnym egzaminy potwierdzają wysokie kwalifikacje naszej kadry, są zwieńczeniem wielu lat nauki, zdobywania doświadczeń, licznych szkoleń organizowanych zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Komisja Kwalifikacyjna NOT wydała Świadectwa kwalifikacyjne kategorii D, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 2. GRUPA 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: 1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 1, 2, 6. GRUPA 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe; 6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 6. Wydane świadectwa są ważne do 02.06.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

error: Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, prosimy o kontakt.