Kwalifikacje zawodowe pracowników Home / Firmowe / Kwalifikacje zawodowe pracowników

Kwalifikacje zawodowe pracowników

W KOMO Kominki stale dbamy o wysokie kwalifikacje pracowników. Na podstawie egzaminu, złożonego w dniu 19 maja 2012r. przez pracowników pionu usług KOMO Sp. z o.o., Komisja Kwalifikacyjna, potwierdziła ich kompetencje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

 

Nasi koledzy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne przyznające im, na okres kolejnych 5 lat, uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie  montażu urządzeń, obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym instalacji ogrzewczych, ciepłowniczych, elektrycznych i gazowych.  Ponadto, Dyrektor ds. Usług, nadzorujący pracę ekip wykonawczych KOMO, przeszedł pozytywnie egzamin, w wyniku którego przedłużone zostały jego uprawnienia na stanowisku DOZORU w zakresie  montażu urządzeń, obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym instalacji ogrzewczych, ciepłowniczych, elektrycznych i gazowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

error: Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, prosimy o kontakt.